Đắp Mộ Rượu Chè

Đắp Mộ Rượu Chè

Share:

Tuyển thợ xà beng...

Tuyển thợ xà beng...
Hôm rồi em tuyển thợ cày
Bao mùa chờ đợi đến nay vẫn mình
Giờ đây em thấy bực mình
Thợ cày vứt bỏ tuyển binh khí nầy
Lúc nầy ruộng khá bầy hầy
Đồi thông hai mộ dưới đây khô rồi
Nói ra lòng dạ bồi hồi
Không người cày cấy nức đôi đây nè
Từ đây đến vụ thu hè
Anh nào có chí thì khè dùm em
Bao giờ nước chảy tèm nhem
Nghĩa là đền đáp công em đợi chờ
Trai làng tụi nó thờ ơ
Cô đơn tủi phận chẳng nhờ được ai
Em nào đâu dám chê bai
Nhỏ to cũng được cứ lai rai mà
Nỗi lòng em đã nói ra
Anh nào trúng tuyển thì xà beng phan
Bao giờ nước chảy hai hàng
Cho anh thỏa thích mò hang cua đồng
Nhất là chờ đến vụ đông
Ở ngoài trời lạnh ở trong ấm lòng
Anh ơi nước chảy thành dòng
Ruộng em đã sẵn anh đong thỏa lòng.
_______________
*#Sưu tầm.
Share:

Bố ơi

Bố ơi
Bố ơi mẹ đã dặn rồi
Ra đường bố phải chậm thôi cơ mà
Đường thì có lắm ổ gà
Mà bố thấy gái hở ra là nhìn
Con ngồi sau cứ vững tin
Bố tay lái lụa rìn rìn chẳng sao
Đang đi gặp ả má đào
Bố như nhịn đói cồn cào đã lâu
Thế là bố lại bốc đầu
Ai ngờ quệt phải con trâu ven đường
Xe lao một phát xuống mương
Người con bùn đất dính vương đầy đầu
Bố đừng đổ tại con trâu
Tại bố ra vẻ mình ngầu ra oai
Để giờ xuống ruộng thế này
Rồi người ta nói bố mày máu dê
Làm con xấu hổ ê chề
Chỉ vì cái tính bố mê gái à
Lần sau đừng vậy bố nha
Bố làm như thế có mà chết toi...
Share: